ติดต่อเรา

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 02-528-7500-29
โทรสาร. 02-547-4791-2
สายด่วน 1385
แผนที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์